Espais segurs: espais de convivència

Quan siguem grans, haurem de deixar casa nostra i anar a viure a una residència? Existeixen alternatives? Aquestes preguntes són l’origen del Grup de Treball Espais de Convivència. La Fundació és el lloc de trobada.

“En diuen cohabitatge però també s’ha estès amb el mot anglosaxó cohousing. Persones que tenen una visió semblant de la vida i es posen d’acord i s’associen en cooperativa per viure juntes mantenint alhora els trets bàsics de la privacitat. Gent jove, de mitjana edat o bé que enfila les últimes etapes de la vida. I tot això, prescindint del model tradicional immobiliari…”

Així explica el periodista Llibert Ferri un conjunt d’iniciatives que en els darrers anys han sorgit a països amb un nivell de desenvolupament equiparables al nostre.

Espais segur: espais de convivència

Diverses entitats LGBTI a Catalunya hem creat un grup de treball per pensar, i promoure quan es donin les circumstancies, alternatives d’habitatge per a persones grans que cerquen un espai on viure de forma segura i amb la garantia que s’hi atendran les nostres necessitats.

Hi ha prou experiències a Europa i altres països de grups de persones LGBTI que han fet una reflexió semblant. Aquest és l’objectiu del Grup de Treball Espais de Convivència, que té com a lloc de trobada la Fundació Enllaç.

Retall de premsa

“El projecte de la Fundació Enllaç no és diferent del de les altres iniciatives de cohabitatge: garantir la privacitat, l’espai vital necessari i alhora gaudir de zones confortables compartides d’on sorgeix la companyia i l’amistat… amb serveis de control mèdic i sanitari.

Joan-Andreu Bajet i Josep Maria Raduà tenen al cap tirar endavant una de prova pilot: ‘Tenim en ment un número: el 30. Trenta pisos. Seria el millor monument que es podria fer a la gent que ha estat maltractada per ser gai, lesbiana, bisexual, transsexual o intersexual: serà reparador’, comenten”. (Article de Llibert Ferri)

Documents

Els suports

Entitats LGBTI: ACATHI, ACGIL, Associació 17 de Maig, Casal Lambda, Col·lectiu Violeta, Encara en Acció, Enrenou, Fundació Enllaç, GAG, Gais Positius, LGBTI Terrassa. Sectorials LGBTI de partits polítics: ERC, PDCAT, PSC. Altres entitats i persones: ACEGAL, GayLesTV, Grup de Recerca en la Innovació del Treball Social, GRITS (Universitat de Barcelona), Stephan Biel. 

Autoría: la Fundació
Una aposta conscient
Som conscients del problema que se li planteja a qualsevol persona del col·lectiu LGBTI en el moment en que, per limitacions de qualsevol tipus, ja sigui edat, estat físic o cognitiu, s'ha de plantejar deixar casa seva i cercar algun recurs assistencial on pugi rebre l'assistència que necessita. És per això que hem iniciat un procés que comença amb la definició del problema i la recerca d’alternatives que ens puguin garantir una vida segura i agradable en aquesta situació. La iniciativa té un valor comunitari, no és projecte de cap entitat en particular ni de cap empresa. La “comunitat” és la que dona autoritat a l'equip directiu del projecte per fer-ne possible la execució. De ben segur que en la fase actual i en els desenvolupaments que en sorgeixin, l’espai de convivència un valor més simbòlic que real, o quantitatiu. El projecte i el procés d'execució és una oportunitat per difondre els valors implícits. L'entusiasme en el projecte té també un efecte de cohesió del Moviment LGTBI. A la vegada, representa una oportunitat excepcional d’incorporar en el discurs del Moviment i de la ciutadania en general significants com: persones grans, fer-se gran, amistat, família, relacions intergeneracionals, cura i protecció d’un mateix i de l’altre, cultura, barri, ciutat, patrimoni i benestar, eines legals per a la pròpia protecció, enllaç social, reparació, solidaritat, modernitat, alternativa, diacronia, públic- privat, treball, operació, etc.