Convivència i habitatge

Les nostres necessitats canvien amb els anys. Potser també el lloc on vivim ara hagi de canviar o adaptar. Quines alternatives de rehabilitació de l’habitatge o d’habitatge necessiten les persones grans? Quines opcions poden ser les més adients per a cada situació de les persones LGBTI?

Un grup de treball sobre habitatge

La Fundació és el punt de trobada d’un Grup de treball que té per objectiu debatre alternatives d’habitatge i noves formes de convivència que tinguin la garantia de seguretat, permanència i qualitat que dona l’administració pública i que a la vegada siguin segurs per a les persones grans LGTBI amb independència del seu nivell patrimonial.

El Grup “Espais de Convivència” es va construir l’any 2016 amb la participació de nombroses entitats LGBTI.  En trobaràs més informació a la pàgina “Espais segurs: espais de convivència“.