El teu llegat

Deixar un llegat és una decisió important i gens difícil. Amb el teu llegat a la Fundació els teus valors tenen continuïtat.

Deixar empremta

Què he de fer?

Molt simple. Fes constar el llegat a la Fundació Enllaç en el teu testament. Pots optar per llegar:

  • una quantitat concreta
  • un percentatge del que resta descomptant les despeses de transmissió

Si ja has fet el testament pots deixar un llegat mitjançant un codicil o una memòria testamentària.

D’altra banda, algunes persones deixen els bens a un/a beneficiari/a nomenat en vida, bens que en el moment del traspàs de la persona beneficiaria passarien a la Fundació.

Te’n podem donar informació detallada. I també del tractament fiscal dels llegats a Fundacions.

Ens esmentes en el teu testament?

Si ens ha esmentat en el seu testament, ens agradaria saber-ho. És útil i facilita els tràmits.

Qualsevol informació que necessitis i que ens facilitis serà del tot confidencial.

Apreciem el teu compromís i la teva generositat, i voldríem agrair-t’ho amb un detall de reconeixement.