El teu llegat

Deixar un llegat és una decisió important, però no és res difícil. Deixar un llegat a la Fundació en el teu testament és senzill de fer.

La Fundació assisteix cada any a l'acte de record al "Memorial de la Sida".

Què he de fer

Molt simple. Fes constar el llegat a la Fundació Enllaç en el teu testament.

Pots optar per llegar:

  • una quantitat concreta
  • un percentatge del que resta descomptant les despeses de transmissió

 

Si ja has fet el testament pots deixar un llegat mitjançant un codicil o una memòria testamentària.

D’altra banda, algunes persones deixen els bens a un/a beneficiari/a nomenat en vida, bens que en el moment del traspas passarien a la Fundació.

A més a més, et podem informar els tractaments fiscals dels llegats a Fundacions.

Diga’ns-ho

Ens agradaria saber si ens ha esmentat en el seu testament. És útil i facilita els tràmits. Qualsevol informació que necessitis i que ens facilitis serà del tot confidencial.

Apreciem el teu compromís i la teva generositat, i voldríem agrair-t’ho amb un detall de reconeixement.