Temes legals

Avui disposem d’eines legals per garantir que es respectaran les nostres decisions si ens trobem en una situació d’incapacitat per expressar-nos. I altres temes legals

  • Poders Preventius: Qui gestionarà què dels meus assumptes?
  • Document de Voluntats Anticipades (Testament vital)
  • Parella de fet o matrimoni? Què diu l’advocat?
  • 5 coses que cal tenir present en fer testament
  • La Llei 11/2014 pe eradicar l’LFBTIfòbia.