En clau de futur

Avui disposem d’eines legals per garantir que es respectaran les nostres decisions si ens trobem en una situació d’incapacitat per expressar-nos. I altres temes legals

Si algun dia pateixes una malaltia incurable i incapacitant, com pots  garantir si es tindrà en compte la teva voluntat? La declaració de voluntats anticipades és el document on pots expressar el teu desig.

Un poder notarial és una autorització per tal que una persona -apoderada- pugui actuar en nom teu. El poder preventiu allarga aquesta facultat de representació si hi ha una incapacitació de la persona representada, sense que hagi de ser un jutge qui prengui la decisió.

El testament és el document que recull la teva voluntat sobre a qui deixes cadascun dels teus bens en morir. En el testament hi expresses les seves preferències, els teus valors i les teves intencions respecte de les futures generacions.