Temes legals

Avui disposem d’eines legals per garantir que es respectaran les nostres decisions si ens trobem en una situació d’incapacitat per expressar-nos. I altres temes legals


Poders Preventius: Qui gestionarà què dels meus assumptes?

Document de Voluntats Anticipades (Testament vital)

  • Com fer un document de voluntats anticipades?
    Si algun dia patiu una malaltia incurable i discapacitant, com podeu assegurar-vos que les cures que rebreu seran les que realment voleu? La declaració de voluntats anticipades és un document en el qual podeu explicar per endavant quin tractament mèdic voleu rebre. El podeu redactar fins i tot quan no patiu cap malaltia.

Parelles de fet

  • La inscripció de la parella al Registre
    És un dels mitjans de prova  que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viduïtat i a altres prestacions socials. El Registre de parelles estables de Catalunya, de caràcter administratiu, va entrar en funcionament el dia 1 d’abril de l’any 2017  amb la voluntat d’esdevenir un mitjà útil i suficient per acreditar l’existència de la parella estable.

La Llei 11/2014 per eradicar l’LFBTIfòbia.

  • El document de la Llei, en lectura fàcil
    L’objectiu d’aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. normalització.