Equip

El Comitè de Direcció

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. Les seves funcions són:

  • Executar els acords del Patronat, sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
  • El correspon la direcció tècnica i administrativa de la Fundació: idear, implementar i controlar els projectes, dirigir el personal i portar la comptabilitat.
  • Té també per delegació totes les facultats del Patronat a excepció de les que per llei són indelegables.

Són membres de ple dret del Comitè el President, el Secretari, el Tresorer i els Vicepresidents del Patronat. El Patronat pot nomenar altres integrants. El Secretari i el Director o Directora general, si no són patrons o patrones, poden ser convidats a les reunions amb veu, però sense vot. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidaria.

Comitè de Direcció: Ignasi Pujades i Domingo, President d’Honor; Joan-Andreu Bajet i Royo, President. Daniel Gabarró i Berbegal, Vicepresident primer; Tero Geis i Garcia, Vicepresident segon; Alfred Roig i Montblanch, Tresorer; Josep Maria Raduà i Guasch, Vocal; Miquel Prat i Garriga, Vocal; Ricardo de la Rosa i Fernàndez, Secretari.

Consultes al Comitè de direcció

Representació en espais de participació

Federació Plataforma d’Entitats LGBT de Catalunya: Josep Maria Raduà
Consell Nacional LGBTI (Generalitat): Paulina Blanco, Encarnación Granjo
Pride Barcelona: Joan Sebastià Martí
Consell Municipal LGBTI (Ajuntament de Barcelona): Paulina Blanco, Encarnación Granjo
Consell de la Gent Gran de Catalunya: Fina Campas,  Josep Mastia Mesquida (suplent)
Federació Comissió Unitària 28 de juny: Alejandro San Rafael

L’equip tècnic

Àrea administrativa

Responsable: Alejandro F San Rafael
Enric Cabré, auxiliar administratiu
Pep Pagès, gestor

Àrea de serveis

Treball social: Paula Rodríguez, treballadora social
Assessorament legal: Ricardo de la Rosa i Patricia Baños, advocats
Assessorament psicològic: Arseniy Maximov, psicòleg psicoanalista

Equip legal

Ricardo de la Rosa i Patrícia Baños (advocacia)

Àrea de Coneixement i Formació

Assessoria de Coneixement: Josep Maria Mesquida i Violetta Quiroga
Projecte Radar Vulnergai: Josep Maria Mesquida (coordinació),  Joan Casas (treball social)
Formació: Jaume Piqué (coordinació)
Equip de formació: Rodrigo Araneda, Adela Boixados, Jordi Brito, Maria Hernàndez, Josep Maria Mesquida, Alejandro Ovejero, Belen Parra, Jaume Piqué, Júlia Pujol, Cristina Soler, Marta Venceslao

Àrea de màrqueting i publicitat

Comunicació: Joan Sebastià Martí
Publicitat: Salvador Badiella
Serveis audioviuals: Carles Fernández
Pàgina web: Jaime Piqué i Sergi Bernabeu
Instagram: Sergi Bernabeu i Alejandro F San Rafael

Col·laboracions professionals

Suport a la Treball Social i assessora del Comitè de direcció: Imma Núñez
Fotografia i vídeo: Jordi Capell i Tabare Morella, Carles Fernàndez
Disseny gràfic: Jordi Pinós

Voluntariat (2018)

Voluntariat d’acompanyament: Sergi Bernabeu, Màrius Cabré, Genís Celdrán, Gloria Gómez, Carme Hortalà, Robert McNicol, Jorge Moreno, Joel Palahí, Joan Peláez, Rosa Raventós, Fernando Rubio,  Anselm Rojas, Ramon Solé, entre altres.
Voluntariat d’acompanyament telefònic: Pedro Vicente
Acompanyament en les activitats: Jorge Challezqer, Gloria Gómez, Lidia Milian

Activitats

Activitats regulars pròpies de la Fundació

Tertúlia “Te i simpatia”: Joan Sebastià Martí i Sergi Bernabeu
“Descobrint Barcelona a peu”: Antoni Prades
Cine-fòrum (abans, Gran Cinema): Pedro Vicente, Joan Matas i Teresa Solsona
Una conversa amb l’advocat: Ricardo de la Rosa i Patrícia Baños
Berenar amb l’Arseniy: Arseniy Maximov
Tai-xí: Blanca Oriol

Activitats regulars a la Fundació d’entitats externes

Tai-xí (Panteres Grogues). Contacte: Iván Parra
Coral BRS (Panteres grogues) Contacte: Rafael Vigata
Benestar Emocional. Contacte: Daniel Gabarró