Equip

El Comitè de Direcció

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. Les seves funcions són:

  • Executar els acords del Patronat, sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer.
  • La direcció tècnica i administrativa de la Fundació: idear, implementar i controlar els projectes, dirigir el personal i portar la comptabilitat.
  • Té també per delegació totes les facultats del Patronat a excepció de les que per llei són indelegables.

Són membres de ple dret del Comitè el President, el Secretari, el Tresorer i els Vicepresidents del Patronat. El Patronat pot nomenar altres integrants. El Secretari i el Director o Directora general, si no són patrons o patrones, poden ser convidats a les reunions amb veu, però sense vot. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidària.

Comitè de Direcció: Ignasi Pujades i Domingo, President d’Honor; Joan-Andreu Bajet i Royo, President; Daniel Gabarró i Berbegal, Vicepresident primer; Tero Geis i Garcia, Vicepresident segon; Ricardo de la Rosa i Fernàndez, Secretari; Alfred Roig i Montblanch, Tresorer; Josep Maria Raduà i Guasch, Vocal; Miquel Prat i Garriga, Vocal

Consultes al Comitè de direcció

Representació en espais de participació

Consell Nacional LGBTI (Generalitat de Catalunya): Paulina Blanco
Consell de la Gent Gran de Catalunya (Generalitat de Catalunya): Fina Campàs i Josep Maria Mesquida
Consell Municipal LGBTI (Ajuntament de Barcelona): Paulina Blanco
Pacte DASIG (Ajuntament de Terrassa): Lluís Rambla
Federació Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya: Alejandro San Rafael i Joan Sebastià Martí
Pride Barcelona: Joan Sebastià Martí
Federació Comissió Unitària 28 de Juny: Alejandro San Rafael

L’equip tècnic

Àrea administrativa

Responsable: Alejandro San Rafael
Pep Pagès, gestor

Àrea de serveis

Treball social: Paula Rodríguez, treballadora social
Assessorament legal: Ricardo de la Rosa i Patricia Baños, advocats

Àrea de Coneixement i Formació

Assessoria de Coneixement: Josep Maria Mesquida
Formació: Jaume Piqué (coordinació)
Equip de formació: Rodrigo Araneda, Adela Boixados, Jordi Brito, Maria Hernàndez, Josep Maria Mesquida, Alejandro Ovejero, Belen Parra, Jaume Piqué, Júlia Pujol, Cristina Soler, Marta Venceslao

Àrea de màrqueting i publicitat

Comunicació: Joan Sebastià Martí
Pàgina web: Jaume Piqué, Sergi Bernabeu i Alejandro San Rafael
Facebook: Alejandro San Rafael
Instagram: Sergi Bernabeu i Alejandro San Rafael

Col·laboracions professionals

Disseny gràfic: Jordi Pinós

Voluntariat (2019)

Responsable: Paula Rodriguez.
Voluntariat d’acompanyament: Màrius Cabré, Gloria Gómez, Carme Hortalà, Robert McNicol, Rosa Raventós, Anselm Rojas, Ramón Solé, entre altres.
Voluntariat d’acompanyament telefònic: Màrius Cabré

Activitats

Activitats regulars pròpies de la Fundació

Tertúlia “Te i simpatia”: Joan Sebastià Martí i Sergi Bernabeu
“Descobrint Barcelona a peu”: Antoni Prades i Francesc Sullà
Cine-fòrum: Alejandro San Rafael
Una conversa amb l’advocat: Ricardo de la Rosa i Patrícia Baños
Qualitat de vida i temes socials: Paula Rodríguez
Tai-txí, gimnàstica xinesa i ioga: Blanca Oriol

Activitats regulars a la Fundació d’entitats externes

Tai-xí (Panteres Grogues). Contacte: Xavier Sánchez
Coral BRS (Panteres grogues) Contacte: Fernando Rodríguez
Benestar Emocional. Contacte: Daniel Gabarró