Qui som?

El patronat

El Patronat és un òrgan col·legiat de govern de la Fundació. Patrones i patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc anys i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

El comitè de direcció

És l’òrgan de gestió de la Fundació Enllaç. El Comitè de Direcció pren els acords per majoria simple i se’n fa responsable de manera solidària.

L’equip tècnic i el voluntariat

Personal de la Fundació, col·laboradores i col·laboradors, i voluntariat estable de l’entitat.

Àrea administrativa

Responsable: Alejandro San Rafael
Pep Pagès, gestor

Àrea de serveis

Treball social: Anna Francesch, treballadora social
Assessorament legal: Ricardo de la Rosa i Patricia Baños, advocats

Àrea de Coneixement i Formació

Assessoria de Coneixement: Josep Maria Mesquida
Formació: Jaume Piqué (coordinació)
Equip de formació: Adela Boixados, Jordi Brito, Maria Hernàndez, Josep Maria Mesquida, Belen Parra, Jaume Piqué, Júlia Pujol, Cristina Soler, Marta Venceslao

Àrea de màrqueting i publicitat

Comunicació: Joan Sebastià Martí
Pàgina web: Jaume Piqué, Sergi Bernabeu i Alejandro San Rafael
Facebook: Alejandro San Rafael
Instagram: Sergi Bernabeu i Alejandro San Rafael

Col·laboracions professionals

Disseny gràfic: Jordi Pinós

Representació de la Fundació en espais institucionals de participació i altres entitats.

  • Consell Nacional LGBTI (Generalitat de Catalunya): Paulina Blanco
  • Consell de la Gent Gran de Catalunya (Generalitat de Catalunya): Fina Campàs y Josep Maria Mesquida
  • Consell Municipal LGBTI (Ajuntament de Barcelona): Paulina Blanco
  • Pacte DASIG (Ajuntament de Terrassa): Lluís Rambla
  • Federació Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya: Alejandro San Rafael y Joan Sebastià Martí
  • Pride Barcelona: Joan Sebastià Martí
  • Federació Comissió Unitària 28 de Juny: Alejandro San Rafael

Voluntariat

Responsable: Anna Francesch
Voluntariat d’acompanyament: Màrius Cabré, Gloria Gómez, Carme Hortalà, Robert McNicol, Rosa Raventós, Anselmo Rojas, Ramón Solé, entre altres.
Voluntariat d’acompanyament telefònic: Màrius Cabré