Sensibilització

Dinàmiques, xerrades i altres accions de sensibilització que afavoreixin la convivència en la diversitat,especialment entre persones grans.

Foto: Hanna Jarzabek ·"Flores de otoño"
Foto: Hanna Jarzabek ·”Flores de otoño”

Sensibilització a Casals de gent gran

Programa específic d’activitats adreçades a les persones usuàries de Casals de la gent gran.  Si gestiones un Casal, o hi  col·labores, contacte amb nosaltres.

Sensibilització (activitats genèriques)

Activitats “a demanda” sobre “Diversitat afectiva i sexual”. Conferències sobre persones grans LGBTI i altres temes.