Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, volem facilitar l’accés a la ciutadania de les dades institucionals, organitzatives, econòmiques i patrimonials de l’entitat.

Informació i transparència

Actes de les reunions del Patronat de la Fundació

  • Acte de la reunió ordinària del Patronat de l’any 2022
  • Acte del 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Els comptes de la Fundació

  • Comptes de l’any 2021

Pressupost

  • Pressupost de l’any 2022
  • Pressupost 2021

Altres informacions

En els diversos apartats del menú Fundació hi trobaràs informació sobre la nostra missió i objectius,  l’equip humà, els convenis de col·laboració i altres dades d’interès.

Anualment, la Fundació Enllaç rendeix comptes, d’acord amb la Llei davant del Protectorat, organisme oficial de supervisió de fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Paral·lelament, la Fundació Enllaç se sotmet regularment a auditories externes que en certifiquen la bona gestió.