Transparència

Volem que la nostra gestió sigui transparent. Realitzem una memòria anual d’activitat i econòmica de la Fundació. Desenvolupem els serveis, programes i projectes, seguint les línies mestres del Pla anual de Treball que aprova el Patronat. Aquí hi trobareu aquests i d’altres documents.

Informació i transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, volem facilitar l’accés a la ciutadania de les dades institucionals, organitzatives, econòmiques i patrimonials de l’entitat.

Documents

En els diversos apartats del menú Fundació hi trobaràs informació sobre la nostra missió i objectius,  l’equip humà, els convenis de col·laboració i altres dades d’interès.

Anualment, la Fundació Enllaç rendeix comptes, d’acord amb la Llei davant del Protectorat, organisme oficial de supervisió de fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Paral·lelament, la Fundació Enllaç se sotmet regularment a auditories externes que en certifiquen la bona gestió.