Benefactores

Ambaixadors i ambaixadores de la Fundació Enllaç.

Al servei de l'humanisme

Una aportació especial

Els benefactors i les benfactores fan un donatiu a través d’una quota a partir de 200 Euros mensuals durant un període mínim d’un any (2.200 Euros l’any).

Amb aquesta aportació millorem la vida quotidiana les persones fent un seguiment continuat de cada cas; desenvolupem campanyes de sensibilització i prevenció per al col·lectiu de persones LGBTI; i organitzem jornades amb especialistes per debatre els nostres posicionaments com a entitat LGBTI que atén persones d’edat avançada.