Mecenatge

El motor de grans projectes

Una aportació especial

Els benefactors i les benfactores fan un donatiu a través de quota a partir de 200 Euros mensuals durant un període mínim d’un any (2.200 Euros l’any).

Amb aquesta aportació  millorem la vida quotidiana les persones fent un seguiment continuat de cada cas; desenvolupem campanyes de sensibilització i prevenció per al col·lectiu de persones LGBTI; i organitzem jornades amb especialistes per debatre els nostres posicionaments com a entitat LGBTI que atén persones d’edat avançada.

Alguns beneficis

Els benefactors i les benefactores de la Fundació Enllaç:

  • Tenen enllaç directe amb el comitè de direcció de l’entitat.
  • Coneixen per endavant els projectes i esdeveniments especials que siguin del teu interès.
  • Tutelen projectes del seu interès.
  • Tenen un lloc VIP en els esdeveniments organitzats per la Fundació.