Diversitat afectiva i sexual

Has pensat organitzar una activitat sobre diversitat afectiva i sexual? El respecte a la diversitat és un procés: el descobriment que la diversitat és sempre una oportunitat.

Foto: Hanna Jarzabek ·"Flores de otoño"
Foto: Hanna Jarzabek ·”Flores de otoño”

El respecte per a la diversitat afectiva, d’orientació sexual, i identitat i expressió de gènere és un procés. Primer ens cal identificar les nostres imatges del món, de les relacions socials i personals. Els estereotips són impressions simplificades que esdevenen tòpics. La curiositat, l’interès per l’altre, el coneixement ens ajuda a descobrir realitats complexes.

Proposta d’activitats

Les activitats de la Fundació sobre «Diversitat afectiva i sexual» són “propostes a mida“.

A diferència d’altres entitats que treballen la diversitat afectiva i sexual entre les persones joves i en l’àmbit escolar, les propostes de la Fundació s’enfoquen a persones grans.

Consensuarem l’activitat d’acord amb l’objectiu del teu grup, entitat, organització o empresa. Així, es pot acordar una activitat genèrica o treballar algun aspecte relacional.

Conferències

En ocasions se’ns demana que expliquem la tasca de la Fundació Enllaç en un format clàssic, una xerrada o conferència. Ho podem fer!