Atenent persones d’edat avançada

Formació per a professionals d’empreses, equipaments i serveis que tenen com a usuaris persones d’edat avançada o en situació de dependència.

Foto: Hanna Jarzabek ·"Flores de otoño"
Foto: Hanna Jarzabek ·”Flores de otoño”

Diversitat afectiva, sexual i de gènere: 7 estratègies d’intervenció en l’atenció a persones d’edat avançada” és un curs teòric-pràctic basat en casos reals, amb el suport de materials audiovisuals i amb tècniques de gamificació.

El model

El curs té com a marc de referència l’Atenció Centrada en la Persona. D’acord amb aquest principi, la persona usuària ha de rebre el suport que precisi segons les seves necessitats i preferències, participant en la presa de  decisions que l’afectin.

La intervenció assistencial que es presenta es basa en la satisfacció de cinc necessitats pisco-socials bàsiques per al benestar de la persona.

Al final del curs, l’alumnat coneixerà l’impacte del context històric, social i cultural en les persones grans LGBTI i podrà aplicar estratègies d’intervenció que afavoreixin una pràctica professional integradora, sigui quina sigui l’orientació sexual o la identitat de gènere de les persones ateses.

Continguts:

 • Diferenciar els conceptes: sexe biològic, identitat de genere, orientació sexual i comportament sexual.
 • Reconèixer l’impacte que ha tingut el context històric, social i cultural en les persones grans en general i les conseqüències d’aquest context en les persones grans LGBTI.
 • Descriure cinc necessitats psicosocials bàsiques de la persona. Identificar les actituds i rutines de treball que afavorixen cadascuna d’aquestes necessitats, identificant les que s’haurien d’evitar.
 • Aplicar estratègies d’intervenció que permetin millorar la pràctica professional amb persones grans LGBTI.

Quins mòduls oferim?

Els diversos mòduls parteixen del curs descrit.
Els continguts s’adapten a perfils professionals específics, segons l’alumnat.

 • EXPERTESA (6 hores)
  Curs teòric-pràctic amb materials audiovisuals. Es treballa a partir de casos reals. El curs fa incidència en l’aplicació de 7 estratègies d’intervenció. Els continguts i els casos del mòdul s’adapten als perfils professionals de l’alumnat.
 • BÀSIC (4 hores)
  Formació teòrica-pràctica amb materials audiovisual. Es presenten casos genèrics i s’introdueixen estratègies bàsiques d’intervenció.
 • IMPACTE (2 hores)
  Mòdul d’introducció: conceptes essencials.
 • DOCENTS (10 hores)
  Mòdul específic per a persones capacitades per a la formació

Demana’ns el dossier de formació: informacio@fundacioellac.cat

El curs es desenvolupa amb  el suport de materials audiovisuals.