Els valors de la Fundació

Preocupats per a la protecció i la prevenció del benestar de la persona LGTBI gran, o depenent, que pateix, que està sola, en situació vulnerable, precària, volem contribuir a millorar el coneixement d’aquesta realitat i difondre-la.

Treballem per la dignitat de les persones LGTBI, perquè cap persona que hagi fet l’esforç de «sortir de l’armari» sigui menystinguda, ni hagi de tornar-hi per causa del seu entorn cuidador. Treballem per evitar que, per imposició, por o inseguretat, ningú mai no hagi de renunciar a la seva pròpia subjectivitat, a les seves responsabilitats, els seus drets i llibertats.

No volem decebre els qui confien en la Fundació; igualment, responsables de l’espai que puguem representar i se’ns atorgui dins dels Moviments LGTBI i la societat en general. Oberts a l’acció del voluntariat.

La nostra prioritat no és la Fundació com a institució, sinó la seva Missió i les Persones.

Som una entitat sense afany de lucre. Ningú deixa de ser ben atès per motius econòmics. Ens comprometem amb el relleu generacional de la nostra institució i amb el diàleg intergeneracional. Apostem per la professionalitat en la gestió i prestació dels nostres serveis. Plantegem una relació entre les persones usuaries i professionals, i entre les persones de la nostre xarxa social i la Fundació, que sigui respectuosa amb la paraula i el bé de cadascú.

Creiem necessari el reciclatge permanent de professionals i persones de l’equip directiu. Ens obrim a conèixer noves experiències i a escoltar propostes de millora. Apostem per a què la situació econòmica de la Fundació sigui prou autosuficient com per a no dependre en allò fonamental de tercers.

Preocupats per tenir unes bones pràctiques institucionals i el treball en equip: fem transparent i pública la nostra gestió i el nostre estat de comptes; que cap que hi col·labori es faci tan imprescindible com per fer dependre la bona marxa de la Fundació de les seves circumstàncies personals.

Apostem perquè els principis d’igualtat i justícia garanteixin, també, el dret a la diferència. Defensem els Drets Humans, l’acollida i la compassió. Fem crítica del victimisme, la beneficència i el paternalisme. Estem a favor de la Memòria Històrica i de la Reparació Social envers les persones LGTBI, perquè aquestes persones puguin fer el seu dol de la millor manera i reparar les pèrdues que els ha provocat i provoca la discriminació a l’escola, la família, la feina, els mitjans de comunicació, les institucions, i la societat en general.

La Fundació és aconfessional, no adscrita a cap partit polític, però respectuosa i acollidora amb les persones de bona fe, dialogant, considerada amb les persones i institucions de totes les creences i posicionaments democràtics.

Entenem la salut com “una manera joiosa de viure, solidaria i autònoma”. A favor dels valors dels Moviments LGTBI, dels Feminismes, de l’Estat del Benestar i de l’Ecologisme. Amb vocació de transversalitat en relació a la resta d’entitats LGTBI.

Essent coherents amb la tradició del Moviment Gai de Catalunya des dels seus inicis, i tenint com a referent el Manifest del FAGC, estem a favor de la promoció i la defensa dels drets, dels deures i de les llibertats de les persones i dels pobles, pel dret a la llibertat d’expressió i pel dret a decidir de l’individu i del país en tots aquells afers que tinguin a veure amb la pròpia identitat, la manera de viure, la gestió dels propis recursos i interessos; igualment, motivats i compromesos amb la millora de la qualitat democràtica, de la realitat social cultural i política de Catalunya.

Solidaris i acollidors amb els refugiats, sobretot amb els que ho són per causa de la seva orientació sexual i de gènere.”

El Patronat de la Fundació Enllaç.