Homofòbia i edatisme, doble discriminació de les persones grans LGBTI

L'investigador en treball social Josep Maria Mesquida presenta l'estudi sobre la situació de les persones grans LGBTI de la província de Barcelona.
L'investigador en treball social Josep Maria Mesquida presenta l'estudi sobre la situació de les persones grans LGBTI de la província de Barcelona.

Les persones LGTBI grans pateixen una doble discriminació: per homofòbia i per l’edat. Així ho revela un estudi realitzat a la província de Barcelona pel Grup d’Innovació i Recerca en Treball Social (GRITS) de la Universitat de Barcelona amb el suport de diverses entitats, entre les quals, la Fundació Enllaç.

L‘objectiu

Aquest treball pretén donar visibilitat a la realitat de la gent gran LGBT, destacar els reptes que afronten i reflexionar sobre futures actuacions davant les necessitats d’aquest col • lectiu. Per a això, s’ha entrevistat a persones LGBT majors de 60 anys de tota la província.

Alguns resultats

D’acord amb l’equip que ha realitzat la investigació, aquest grup social resta invisible encara, una situació més evident fins i tot en el cas de les dones lesbianes.

A més de les discriminació per raó d’edat (edatisme) i per orientació sexual i la identitat de gènere (homofòbia), influeixen també aspectes com l’estatus serològic, l’estatus corporal, el nivell de renda o de classe social i l’origen.

Les entrevistes revelen la incomprensió de les famílies i les persones properes davant els processos de “sortida de l’armari” en edats avançades.

En relació als homes gais consultats, resulta significatiu que gairebé tots els participants han estat casats i han estat pares. La relació amb els seus descendents és bona en general.

En l’àmbit de la salut, la qualitat de vida de les dones trans majors pot estar condicionada pels efectes adversos produïts pels processos d’hormonació, actuals i passats, i que poden coincidir amb tractaments antiretrovirals.

De les respostes dels homes gais entrevistats, es desprèn que el VIH condiciona de manera profunda les conductes sexuals i socials.

Pel que respecte als serveis per a gent gran, són percebuts com “no desitjables a causa de la rigidesa amb la qual es tracten els rols de gènere”.

Els equips professionals que atenen persones grans, per la seva banda, constaten que l’ocultació de la realitat de les persones LGBTI dificulta la correcta intervenció davant aquests col·lectius, ja que les polítiques i accions institucionals es centren especialment en persones de menys edat.

Les entitats impulsores de la investigació.

L’estudi s’ha presentat a la jornada “La diversitat sexual i de gènere en ancians: realitats quotidianes, respostes comunitàries i polítiques públiques necessàries“. La jornada s’emmarca en la campanya “Som el que som” de la Diputació de Barcelona, ​​institució que va sol·licitar la investigació.

Les entitats que han col·laborat en la investigació, a més de la Fundació Enllaç, són la Fundació Envelliment i Salut (Universitat Autònoma de Barcelona) i l’associació Encara en Acció.

L’estudi presentat encara no ha estat publicat.