Dia Internacional de la gent gran: vetllant per les persones cuidadores.

Luciani retrata Bruno, el gos, posant per a la seva mare que posa per l'artista!
Luciani retrata Bruno, el gos, posant per a la seva mare que posa per l'artista!

L’1 d’octubre commemorem el Dia Internacional de les persones grans. La commemoració és també l’inici de la dècada de l’envelliment saludable (2020-2030). D’altra banda, des de la Fundació Enllaç, avui 1 d’octubre, reivindiquem eines jurídiques que reconeguin la diversitat de situacions de les persones cuidadores no professionals de gent gran.

  1. La dècada de l’envelliment saludable

  2. Vetllant per les persones cuidadores de gent gran

  3. Un artista el Dia Mundial de les persones grans: Tony Luciani retrata la seva mare de 0 anys.

La dècada de l’envelliment saludable (2020-2030)

El Dia Internacional de les Persones d’Edat destaca el canvi demogràfic en la població mundial amb l’augment global de l’esperança de vida. Això té a veure amb les millores en l’àmbit de la salut i la qualitat de vida en general.

Es pronostica que per a l’any 2050 La població de persones de la tercera edat superarà a la de nens . Cal preveure noves polítiques que atenguin aquesta realitat.

És necessari crear programes que motivin les persones grans a romandre actives i amb un compromís amb la comunitat. L‘ONU proposa atendre dues vies:

  1. La cura de les persones grans, amb programes de salut, seguretat social, cases de jubilacions i sobretot en la participació que té el nucli familiar com a eix principal en la salut psico-emocional d’aquests individus. (Pel que fa al reconeixement de les persones cuidadores la Fundació Enllaç ha presentat al parlament de Catalunya una proposta. Es pot veure en aquesta mateixa notícia)
  2. Que la ciutadania de més edat es mantingui activa, produint un canvi positiu dins de les comunitats: com a assessors, com a emprenedors o com a mestres per a les noves generacions. Beneficiant-nos de la seva experiència.

Vetllant per les persones cuidadores

El fet de que una persona tingui descendència és, en general, una garantia que en el moment de la vellesa aquests descendents s’ocuparan de la seva cura, tan en l’àmbit personal com en el material.

En el context actual, cal comptar amb terceres persones que tinguin cura de la persona gran, ja sigui perquè no tenen descendència que puguin fer aquest paper o perquè els fills o filles se’n se’n despreocupen. Aquest és un cas de persones LGBT d’edat avançada.

Dit això. A diferència del fills o filles, aquestes terceres persones que assumeixen la tasca de cuidadores no tenen cap vincle legal de parentiu amb la persona gran. Malgrat això, generen un vincle innegable amb la persona cuidada.

Per la Fundació Enllaç, és necessari que la legislació vigent a Catalunya (i també la de l’Estat) reconegui adequadament la figura d’aquesta tercera persona cuidadora i es tracti d’una manera igualitària a si es tractes d’un cuidador parent.   En aquest sentit, es fa necessari plantejar les següents modificacions legals que condueixin a garantir els drets de les persones que puguin fer-se càrrec de la cura d’una persona gran.

Vols conèixer més a fons la proposta?

NOMENAMENT DEL CÀRREC DE CUIDADOR/A.

Al marge de les institucions tutelars que existeixen a la nostra legislació, es proposa la creació de la figura legal de la persona cuidadora de persones que ho necessitin.

El concepte de persona cuidadora: La persona cuidadora hauria de ser nomenada com a tal per la persona que necessiti la seva assistència i serà qui se’n faci càrrec de la cura de la persona en qüestió de manera directa, encarregant-se de la seva companyia, el cobriment de les seves necessitats immediates (alimentació, higiene, cura sanitària bàsica, compra d’aliments i productes necessaris, etc.)

El nomenament: La persona cuidadora haurà de ser nomenada tant per la persona que necessiti les cures, per part d’un parent de la persona que requereixi la cura, o bé per part de l’Administració pública, davant l’absència de parents i/o la manca de capacitat legal de la persona que requerís comptar amb una persona cuidadora. D’aquesta manera, el nomenament haurà d’efectuar-se en document públic (acta notarial) o bé per document oficial administratiu, en cas que es tractés d’un nomenament administratiu.

CRIDA DE LA PERSONA CUIDADORA COM POSSIBLE HEREVA LEGAL INTESTADA.

En un gran nombre de casos, la persona que ha requerit d’algú que el cuidi acostuma a establir un vincle afectiu que molt sovint acaba sent més fort que el que pot arribar a mantenir amb els seus parents, ja que el contacte amb aquests pot ser inexistent. Si partim de la base de que el dret a l’herència té una base fonamentada en la solidaritat familiar, és evident que en molts casos aquesta solidaritat real no existeix en molts supòsits respecte dels parents i sí, en canvi, existeix respecte de la persona que ha tingut cura de la persona gran en els últims anys de la seva vida.

Per aquest motiu, si la successió de la persona que ha requerit d’un/a cuidador/a és intestada (pel fet que no hagués atorgat testament), seria una qüestió de clara solidaritat personal el fet que el/la cuidador/a es veiés inclòs/a en el llistat de persones que són cridades legalment per tal d’heretar la persona difunta que va fer prèviament a favor seu el nomenament de persona cuidadora.

BENEFICIS TRIBUTARIS PER A LA PERSONA CUIDADORA COM POSSIBLE HEREVA LEGAL INTESTADA, O BÉ HEREVA TESTAMENTÀRIA.

Actualment, si una persona cuidadora d’una altra rebés l’herència de la persona que requereix les cures, tant si l’herència derivés d’un testament, com si es tractés d’una herència intestada, es consideraria fora de qualsevol benefici fiscal, pel fet de que la persona cuidadora no comptés amb cap parentiu legal amb la persona causant. Per això, el fet de que la persona cuidada o bé l’Administració l’hagués nomenat cuidador/a, seria suficient per tal de considerar que la persona cuidadora es podria equiparar als avantatges fiscals que tenen els descendents de la persona difunta, amb les consegüents reduccions de les quotes tributàries en l’Impost de Successions i Donacions.

Un artista  el Dia Mundial de les persones grans

Amb motiu del Dia de la gent gran, volem destacar l’obra d’un artista que ha explorat la representació del pas del temps en la persona. Aquesta vegada us volem suggerir que cerqueu l’excel·lent treball de Tony Luciani, l’autor de la fotografia que encapçala aquesta noticia. La dona de la fotografia és la seva mare que ha estat el motiu d’una col·lecció de fotografies. Les podeu veure al web de l’artista.

L'artista Toni Luciani i la seva mare, que ha estat el motiu -personattge- d'una magnífica col·lecció de fotografies, tot i que la fotografia no havia estat el mitjà d'expressió artística amb què Luciani s'ha fet un nom en el món de l'art.
L’artista Toni Luciani i la seva mare, que ha estat el motiu -personatge- d’una magnífica col·lecció de fotografies, tot i que la fotografia no havia estat el mitjà d’expressió artística amb què Luciani s’ha fet un nom en el món de l’art.

Va començar quan la meva mare, de 91 anys, va rebre un bombardeig fotogràfic. La meva mare té demència. Aproximadament una setmana després d’haver-se instal·lat amb mi per poder cuidar-la, estava practicant la configuració de la càmera mentre bloquejava sense voler la porta del bany. La mare, sense voler-ho, va col·locar el cap a la meva sessió de fotos. Va ser llavors quan va passar el moment màgic ‘aha’. Sabia que havia d’interessar la meva mare per fer alguna cosa, així que la vaig incloure en la meva creació artística.

Visita els enllaços per conèixer la seva obra

 

Saps que…

La Fundació de les Arts I els Artistes, Museu Europeu d’Art Moderno (MEAM), (Barcelona) va adquirir el retrat a l’oli  ‘Wonder Woman’ (2019). En alguna ocasió Luciani ha afirmat que és una de les seves peces preferides.