Carme Trilla i Bellart

L'experta en habitatge Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3
L'experta en habitatge Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3

«Sense un habitatge, és inconcebible la vida»


L’economista Carme Trilla, experta en polítiques d’habitatge i presidenta de la Fundació Hàbitat3 ens va visitar el gener de 2017. I aquest és el missatge que va deixar al nostre Llibre de visites: (Properament)

 


Què va explicar Carme Trilla en la seva visita?

Per Carme Trilla, les persones sense sostre i els desnonaments no són els únics problemes socials vinculats a l’habitatge. Els joves -diu l’experta- tenen dificultats per trobar un habitatge assequible per emancipar-se. O, les parelles que trenquen una relació i que no poden separar-se.

Especialista

Entre els anys 2004 i 2011, Carme Trilla va ser la responsable d’Habitatge de la Generalitat. Va impulsar la Llei del dret a l’Habitatge, aprovada pel Parlament, el desembre del 2007. També va dur a terme el Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, entre altres normes. Actualment és la presidenta de la Fundació Hàbitat3.

Una resposta a les necessitats d’habitatge social

Hàbitat3 és una iniciativa de la Taula del Tercer Sector. Va néixer «amb la idea de trobar pisos de renda baixa per atendre les necessitats imperioses d’habitatge per a col·lectius amb dificultats», explica Trilla. Aquesta fundació fa de garant davant la propietat dels pisos que gestiona i, si és el cas, s’ocupa de renovar-los, tasca que duent a terme empreses de reinserció social.

Més temes

L’experta va revelar que «el 80% dels desnonaments els inicien propietaris privats, i no entitats bancàries». D’altra banda, i en resposta a una pregunta dels assistents, va afirmar que des dHàbitat3 es desconeix si l’orientació sexual pot ser motiu de discriminació quan se cerca un habitatge: «No en tenim dades», va dir.


«No tenim dades per dir si l’orientació sexual és motiu de discriminació quan se cerca un habitatge»


Els assistents a la tertúlia de la Fundació varen explicar a Trilla que el grup de treball «Espais de convivència» seguia els projectes d’habitatge comunitari impulsats per organitzacions LGBTI a diversos països d’Europa.

Carme Trilla va animar la Fundació Enllaç a participar en la Taula del Tercer Sector, proposta que va ser molt ben acollida.

(Tertúlia «Te i simpatia», 26 de gener de 2017)