Llei trans, sense demores

La Fundació Enllaç, com a participant a la denominada “Taula de Treball” del Ministeri d’Igualtat, per a l’elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la igualtat real i efectiva de les persones trans, juntament amb una extensa representació del teixit associatiu, se suma a la petició que s’iniciï el tràmit de discussió del citat Avantprojecte pel Consell de Ministres, per a la seva posterior tramitació parlamentària.

Entenem que el tràmit legislatiu ha d’iniciar-se immediatament i sense més dilacions ni excuses per part de la Presidència i la Vicepresidència Primera del Govern, davant la urgència del reconeixement de drets cap a la població trans, a l’empara de les normes de dret internacional emanades de Nacions Unides, el Consell d’Europa i del Parlament Europeu.

Segueix el tema:

#MarCambrolle
de la Federación Plataforma Trans