Agressions a persones LGBTIQ+

Tractarem dos tipus de normes jurídiques sancionadores a les agressions per LGBTfòbia: la Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya per eradicar l’LGBTfòbia i el Codi Penal. La primera, imposició una multa econòmica, o bé algunes limitacions d’actuació envers la Generalitat. El Codi Penal pot acabar amb la presó de la persona inculpada.

Les persones del col·lectiu LGTBI+ han estat i són encara un grup vulnerable davant actes discriminatoris.

Així parlem de d’homofòbia (odi a les persones homosexuals, i en un sentit més restringit als homes homosexeuals) lesbofòbia (odi a les dones lesbianes),  transfòbia (odi a les persones transsexuals), bifòbia (odi a les persones bisexuals).

Tractarem dos tipus de normes jurídiques sancionadores:

  1.  Farem referència a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, del Parlament de Catalunya per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
  2. Ens referirem al Codi Penal.

La diferència

Si s’aplica una sanció en virtut de la primera de les normes, la restricció de drets es fonamentarà en la imposició d’una multa econòmica, o bé algunes limitacions d’actuació envers la Generalitat de Catalunya.

En canvi, si parlem d’aplicar sancions del Codi Penal, farem referència no només a possibles multes, sinó també a l’aplicació de penes de presó o privatives de llibertat.

Per aquest motiu, es considera que el Codi Penal és el que s’anomena ultima ratio de l’ordenament jurídic, atesa la gravetat de les seves sancions i, per això, trobem que molt sovint i davant denúncies que no podem fonamentar molt fermament amb proves clares, els jutges prefereixen no aplicar el Codi Penal i sancionar amb aquestes mesures greus, la qual cosa fa que molt sovint resulti complicat poder mantenir i tenir èxit amb una acusació penal per causes fòbiques o d’odi.