VulnerGai: detectant persones grans LGBT vulnerables.

El programa pilot Vulnergai vol detectar persones gran LGBT en risc de vulnerabilitat
El programa pilot Vulnergai tracta de detectar persones grans LGBT en risc de vulnerabilitat

En els darrers anys s’han posat en marxa diferents programes que tenen per objectiu detectar persones grans soles, o en risc d’exclusió. Aquest és l’objectiu de fons de les activitats de lleure de la Fundació i de la nova experiència pilot VulnerGai.

Estar amb gent no vol dir sentir-se acompanyat. Quantes vegades, en una festa o en un local de gresca, hi has trobat algú en un racó, que no parla amb ningú i a qui ningú no s’hi acosta?

La soledat, la manca d’una xarxa de relacions deixa la persona exposada i sense defenses, amb un risc elevat d’esdevenir la presa fàcil de depredadors sense escrúpols.

El programa

Un educador social vista regularment espais on s’hi solen relacionar persones LGBT d’edat avançada i es fa conèixer.

L’objectiu és que pugui detectar o ser informat d’hipotètiques situacions de necessitat, precarietat o vulnerabilitat.

En aquest cas, l’educador contacte amb la persona. Amb respecte i de forma discreta, l’educador pot proposar un pla d’intervenció professional específic per atendre la seva situació, si la persona n’arriba a fer la demanda.

Seguint les passes de Radars

VulnerGai segueix els principis dels programes «Radar» s’estan duent a terme en els darrers anys a Catalunya, posant l’accent en les persones LGBT.

El programa respon al fet que, tal com confirmen les enquestes, gais, lesbianes i transgènere d’edat avançada, defugen ajudes professionals per la desconfiança d’haver d’exposar la seva orientació sexual o identitat de gènere.

Estimació

Segons una estimació feta per la Fundació Enllaç el maç de 2017, a partir de dades estadístiques de seguretat ciutadana i població LGBT, es considera que a la ciutat de Barcelona hi ha en aquests moments entre noranta i cent persones LGBT grans que pateixen maltractaments o en una situació de vulnerabilitat que demanaria una intervenció immediata.

L’avaluació de l’experiència determinarà l’eficàcia del programa, la seva reforma o millora i el disseny d’un futur pla de consolidació de la iniciativa.