La lluita contra la violència de gènere tindrà pressupost estatal amb independència del cicle econòmic

Un any més, el 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència de gènere. Lamentablement, quan parlem de violència de gènere no hi ha un any bo! Les xifres creixen cada any. I si bé l’augment de les denúncies s’atribueix a una major sensibilització social ens preguntem quantes víctimes pateixen encara violència de gènere sense que se’n coneguin els casos.

Pacte d’Estat

Enguany, el Parlament espanyol ha renovat el Pacte d’Estat contra la violència de gènere aprovat el 2017. Hi han votat a favor tots els partits representats al Parlament menys VOX.

El mou pacte, fa referència, entre altres qüestions, a:

  • Dotar de forma permanent les polítiques contra la violència de gènere amb independència del cicle econòmic.
  • Garantir la capacitació de tots els professionals: que intervenen en la prevenció,m l’atenció a les víctimes i també els òrgans judicials
  • Adequar la normativa de l’estat als Acords d’Istanbul, el conveni marc del Consell d’Europa, que específica la necessitat de donar resposta als diferents tipus de violència: l’econòmica, la vicària i la de l’àmbit digital.

Us presentem algunes de les campanyes que han aparegut a la premsa amb motiu del Dia Internacional de la Violència de Gènere.