Una guia per a l’autoavaluació de les polítiques públiques LGBTI dels ens locals.

Trobada de SAIs a Barcelona el 27 de juny de 2019
Trobada de SAIs a Barcelona el 27 de juny de 2019

La Xarxa Pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI de Catalunya -coneguts com a SAI- ha celebrat enguany el dia Internacional de l’orgull LGBTI amb una jornada on s’hi ha presentat la guia Indicant el camí: indicadors clau per a polítiques públiques LGBTI als ens locals.

Torn de paraula per a entitats LGBTI

A més de presentar la guia, hi ha hagut un torn de paraules per representants d’entitats LGBTI: Famílies LG, LGBT-Terrassa, ATC Llibertat, H20, Chryssalis, Actua Vallès, Gender and Lab TV i la Fundació Enllaç.

Sobre la guia

La presentació de la guia ha estat a càrrec de l’amiga de la Fundació Enllaç Montse Pineda, de l’entitat Creació Positiva, per encàrrec de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat. La Directora General, Mireia Mata, era present a l’acte i ha donat la benvinguda a les persones representants dels SAI de tot el territori i la resta de persones convidades a l’auditori de la Societat General d’Autors de Catalunya.

La guia té dos apartats principals. En el primer s’hi tracta de les estructures que cal desenvolupar en els ens locals -locals i comarcals- per implantar polítiques transversals de gènere amb perspectiva LGBTI efectives. L’apartat següent està dedicat a com avaluar aquestes polítiques, amb els indicadors pertinents.

Trobada de SAIs a Barcelona el 27 de juny de 2019
Trobada de SAIs a Barcelona el 27 de juny de 2019

Persones assessores del Consell Nacional LGBTI

L’escriptora Bel Olid i l’activista Jordi Samsó, també han pres la paraula. Els dos han estat nomenats recentment persones assessores del Consell Nacional LGBTI. Olid apuntava la necessitat de la crítica, que aquest seria el seu paper en el Consell Nacional. També ha destacat que l’assoliment de les reivindicacions dels col·lectius LGBTI beneficient també les persones heterosexuals. Samso ha fet un repàs de moments essencials de l’evolució del moviment LGBTI ajudant-se d’imatges d referència.

Paraules del prof. Pichardo.

La jornada s’ha tancat amb una conferència del professor José Ignacio Pichardo Galán sobre els reptes en el reconeixement de la diversitat afectiva, sexual i de gènere.