Subvencions per al lloguer a persones de 65 anys o més

Si tens 65 anys o més, vius a Barcelona en un pis de lloguer amb contracte al teu nom i et trobes en una situació difícil pots optar a una subvenció per pagar l’habitatge. Aquesta convocatori de subvencions de l’Àrea de Drets Socials a través de les oficines d’Habitatge està oberta fins el 29 d’abril de de 2022.

Per accedir a l’ajud cal que la renda familiar no superi 2,83 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Per a l’exercici del 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anual

La finalitat d’aquesta convocatòria és ajudar a aquelles persones que compleixen els requisits i paguen un lloguer superior al que es considera just.

Què és l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)?

Aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat, per a poder tenir dret o accés a les prestacions. S’entén per situació de necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix de fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de convivència a la qual pertany

Què es considera un lloguer just?

Es considera lloguer just un que no superi el 20 o 30% dels ingressos de la persona arrendatària, en funció que aquests siguin inferiors o superiors a 0,94 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat.

A la imatge: una pintada “Casa nostra” en un edifici d’habitatges públics d’Austràlia.