Reunió telemàtica del Patronat, amb la COVID19 a l’ordre del dia.

La COVID19 afavoreix les trobades telemàtiques
Ocells enfilats en cables elèctrics. La COVID19 ha fet que moltes entitats, com la nostra, hagin adoptat plataformes de teleconferència. Imatge: CC0 Public Domain https://www.maxpixel.net/photo-3395148

El Patronat de la Fundació ha celebrat l’assemblea anual telemàticament, com a mesura de prevenció de possibles contagis pel coronavirus. En la reunió, el comitè de direcció ha exposat l’estratègia de l’entitat davant el període inicial de confinament i les fases posteriors.

De maig a juny

La reunió anual del Patronat havia estat planificada a començaments d’any per al mes de maig. Finalment, la trobada es va celebrar el vint-i-cinc de juliol, i de forma virtual. En els mesos de confinament, la Fundació havia estat fent reunions i activitats a través de plataformes de teleconferència. La valoració de l’experiència era prou positiva com per fer la proposta a patrones i patrons.

La COVID19, tema central

La COVID19 va estar en el centre de la trobada. El comitè de direcció de la Fundació va exposar l’estratègia de l’entitat. Un equip de voluntariat, coordinat per la treballadora social de la Fundació, Paula Rodríguez, va contactar per telefon amb 120 persones.

En les primeres trucades es tractava de com es trobava la persona i si necessitava algun tipus d’atenció o suport. Passades les dues primeres setmanes, l’equip continuava en contacte amb unes cinquanta persones.

Tot i haver-se acabat l’excepcional confinament, la Fundació ha continuat fent el seguiment de les persones que han volgut continuar amb un contacte regular per part de l’entitat, i així ho han demanat.

Auditories externes

Ja sabeu que el Patronat és el primer i principal òrgan de govern i representació de la fundació. Vetlla per la finalitat de l’entitat i aprova els comptes i el pla de treball anual.

Cal dir que la Fundació Enllaç audita regularment els seus comptes a través d’una entitat externa.