Convivència i habitatge

Les nostres necessitats canvien amb els anys. Potser també el lloc on vivim ara hagi de canviar o adaptar. Quines alternatives de rehabilitació de l’habitatge o d’habitatge necessiten les persones grans? Quines opcions poden ser les més adients per a cada situació de les persones LGBTI?