En ‘petit comité’

Un espai de trobada per conèixer de primera ma i compartir opinions expertes

Sovint ens visiten persones en nom d’alguna entitat, o trobem notícies a la premsa que tenen a veure amb els assumptes de la Fundació. Habitualment aquests temes es tracten internament, tot i l’interès general del tema. I, per què no fer-ho públicament?

Opinions expertes a debat públic

En ‘petit comité’ és un espai obert de conversa per conèixer la tasca d’altres entitats LGBTI, o afins. També hi convidem persones expertes en temes vinculats a la missió de la Fundació.

L’exposició de la persona experta, s’enriqueix amb els dubtes i la valoracions de tothom qui assisteix a la xerrada.

Consulta l’Agenda