Casals de gent gran

Programa específic d’activitats adreçades a les persones usuàries de Casals i altres equipaments per a gent gran.

Foto: Hanna Jarzabek ·"Flores de otoño"
Foto: Hanna Jarzabek ·”Flores de otoño”

Les persones LGBT d’edat avançada -ens diuen les enquestes- no se senten còmodes en els Casals de gent gran. Una reacció semblant es dona entre les persones de més edat davant d’homes o dones que identifiquen com gais, lesbianes o transsexuals. Aquest prejudici, imprès en la memòria de les generacions de més edat, provoca, no poques vegades, situacions de tensió.

La incomoditat s’expressa de forma més o menys subtil quan es comparteixen espais, a l’hora de col·laborar en un projecte comú o en situacions d’esbarjo. El sentiment de negativitat cap a les persones LGBTI, però, és reversible.

Programa d’activitats per a Casals de gent gran

La Fundació Enllaç organitza:

  • Activitats adreçades a les persones usuàries.
    • Objectiu: Trencar els prejudicis cap el col·lectiu LGBTI i afavorir la convivència.
    • Durada: 2 hores
  • Formació per als equips tècnics i de gestió d’aquests equipaments
    • Objectiu: Desenvolupar estratègies de visualització i inclusió de persones LGBTI.
    • Durada 4 hores

L’actitud dels equips d’aquests centres, aixi com del voluntariat, determina sovint el respecte cap a les diferències d’orientació sexual i d’identitat o expressió de gènere.

Demana’ns els dossiers de formació i el d’activitats de sensibilització: informacio@fundacioenllac.cat