Grans LGBT

La Fundació dona suport al coneixement científic de la realitat de les persones LGBTI d’edat avançada.

Foto: Hanna Jarzabek ·"Flores de otoño"
Foto: Hanna Jarzabek ·”Flores de otoño”

Causas

La vida de les persones LGBT d’edat avançada és plena d’ofenses i experiències de discriminació. Van créixer en un entorn que les considerava com a “desviades”, un perill social, persones malaltes.

L’estigmatització té conseqüències:  trencaments, ruptures, aïllament… Vides vulnerables, ofegades en l’armari.

Un nou context

Dècades d’activisme -i una societat que creu en el valor del respecte- han fet possible uns canvis impensables fa alguns anys.

  • L’any 2005 es va aprovar la llei que equiparava les parelles de persones del mateix sexe a les parelles heterosexuals permetent el matrimoni així com l’adopció conjunta.
  • El 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei innovadora per eradicar l’homofòbia.
  • Les millores legislatives també han permès que les persones transsexuals puguin formalitzar legalment el canvi de gènere.

Camí per recórrer.

Tot i aquestes fites, la igualtat legal de drets és insuficient de moment.  Només cal fer un cop d’ull als informes anuals que elabora l’Observatori contra l’Homofòbia. Continuen produint-se agressions i situacions de discriminació.

El coneixement i l’educació són encara les millor eines per superar prejudicis i estereotips.  La Fundació impulsa i dona suport a la investigació sobre la realitat de les persones LGBT d’edat avançada. Els llibres que hi ha en aquesta pàgina en són una bona mostra. “””

“Persones grans LGBTI a la ciutat de Barcelona”

Informe LGBT 50+  Persones grans lesbianes, gais, bisexuals i transgènere a la ciutat de Barcelona. Estudi realitzat pel Grup de Recerca i Innovació en treball Social (GRITS) de la Universitat de Barcelona sobre les necessitats de les persones LGBT d’edat avançada.

Relats de vida  8 històries narrades en primera persona per gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals d’edat avançada.

Jaume Piqué
Els estudis sobre gais i lesbianes d'edat avançada diuen que l'estigmatització de l'orientació sexual o la identitat de gènere deixa petjades en el salud de las persones LGTB, que poden acabar expressant-se en actituds addictives, depressions, soledat, desconfiança... Però també s'hi indica que en el desenvolupament d'una identitat pròpia, lesbianes, gais i persones trans han après estratègies per sobreposar-se a les crisis de la vida. El resultat d'això? Avui, com a persones adultes, disposem d'un ric arsenal d'habilitats individuals i col·lectives per superar les noves dificultats. La paraula que resumeix aquesta actitud es resiliència.