Parelles que conviuen (ni de fet ni matrimoni)

És possible que una parella no arribin a constituir-se com a parella estable, ni tampoc es casin. En aquest cas, legalment, no hi ha cap vincle entre aquestes persones.

Així, dues persones que no tenen cap vincle tampoc tenen cap dret a representar-se entre elles, a ser tutor/ores entre si, a heretar-se o bé a prendre decisions sobre la salut de l’altre


 

 

 

 

 

Tal com es pot entendre arran del que s’ha vist, serà possible que o bé per conviccions personals, o bé per simple deixadesa, les parelles no arribin a constituir-se com a parella estable, ni tampoc es casin. En aquests casos cal ser ben conscient que el vincle que existeix entre les persones no existirà des del punt de vista jurídic.

Dit d’una altra manera, serem davant d’una situació en què, si conviuen, parlarem de dues persones estranyes que viuen sota un mateix sostre, considerant-les companyes de pis i poc més.

Per aquest motiu, en cas que no s’hagués contret matrimoni ni tampoc s’hagués constituït una parella estable, cal tenir ben present que dues persones que no tenen cap vincle tampoc tindran cap dret a representar-se entre elles, a ser tutor/ores entre si, a heretar-se o bé a prendre decisions sobre la salut de l’altre.

És, per tant, imprescindible ser conscients i responsables amb la situació pròpia i de la persona amb qui es comparteix la vida, ja que el futur podrà dependre de, si en un moment determinat, s’ha pres una decisió adequada de constituir-se parella de fet o casar-se, sobretot en cas de mort d’un dels membres de la parella.