Patronat

Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat de govern de la Fundació. Pot estar integrat per persones físiques o jurídiques. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena. Patrones i patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc anys i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

El Patronat actual

A dia d’avui, el Patronat de la Fundació Enllaç l’integren les persones següents:

Ignasi Pujades i Domingo, President d’honor.
Joan-Andreu Bajet i Royo, President.
Daniel Gabarró i Berbegal, Vicepresident primer.
Tero Geis i Garcia, Vicepresident segon.
Alfred Roig i Montblanch, Tresorer.
Ricardo de la Rosa, Secretari.

I, per ordre alfabètic de vocalies: Mati Albarracín i Soto, Paulina Blanco i Muñoz, Josep Farreró i Pi, Armand de Fluvià i Escorsa, Encarnación Granjo i Pizarro, Agustí Hernández i Almirall, Joan Sebastià Martí i Brugueras,  Joan Melús i López,  Josep Maria Mesquida i Gonzalez, Andrés Montoya i Fernández de Larrea, Miquel Prat i Garriga, Josep Maria Raduà i Guasch, Lluís Rambla i Amat, Jaume Roca i Torrescasana, Alejandro San Rafael i Gutiérrez, Francisco Javier Tur i Salais, Juan Velasco i Albadalejo, Enric Vendrell i Colom, Pedro Vicente i Sanjuanbenito, Pere Viñeta i Balsells.

Patronat fundacional

Ignasi Pujades i Domingo, President. I en ordre alfabètic: Mati Albarracín i Soto, Joan-Andreu Bajet i Royo, Paulina Blanco i Muñoz, Josep Farreró i Pi, Armand de Fluvià i Escorsa, Alfred Font i Barrot, Daniel Gabarró i Berbegal, Tero Geis i Garcia, Encarnación Granjo i Pizarro, Joan Melús i López, Andres Montoya i Fernández de Larrea, Alfred Roig i Montblanch, Miquel Prat i Garriga, Maria Pilar Prats i Vives, Josep Maria Raduà i Guasch, Jaume Roca i Torrescasana, Francisco Javier Tur i Salais. Juan Velasco i Albadalejo. Enric Vendrell i Colom, Josep Vila i Miravent, Pedro Vicente i Sanjuanbenito.