Patronat

Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

El Patronat és un òrgan col·legiat de govern de la Fundació. Pot estar integrat per persones físiques o jurídiques. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena. Patrones i patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc anys i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

El Patronat actual

A dia d’avui, el Patronat de la Fundació Enllaç l’integren les persones següents.

Amb responsabilitat en el Comitè de direcció:

Ignasi Pujades i Domingo, President d’honor.
Ricardo de la Rosa i Fernàndez, president
Josep Maria Mesquida i Gonzàlez, vice-president
Alejandro San Rafael i Gutiérrez, tresorer
Josep Pagès i Mir, secretari
Joan-Andreu Bajet i Royo, vocal primer
Josep Maria Raduà i Guash, vocal segon

I, per ordre alfabètic:

Paulina Blanco i Muñoz,
Adela Boixadós i Porquet,
Josep Farreró i Pi,
Josep-Antón Fernàndez i Montolí,

Armand de Fluvià i Escorsa,
Daniel Gabarró i Berbegal,
Encarnación Granjo i Pizarro,
Agustí Hernández i Almirall,
Joan Sebastià Martí i Brugueras, 
Joan Melús i López, 
Jaume Piqué i Abadal,
Miquel Prat i Garriga, 
Lluís Rambla i Amat,
Jaume Roca i Torrescasana,
Alfred Roig i Montblanch,
Pablo Stajnsznajder i Houves, 
Francisco Javier Tur i Salais,
Juan Velasco i Albadalejo,
Enric Vendrell i Colom,
Pedro Vicente i Sanjuanbenito.

Patronat fundacional

Ignasi Pujades i Domingo, President. I en ordre alfabètic: Mati Albarracín i Soto, Joan-Andreu Bajet i Royo, Paulina Blanco i Muñoz, Josep Farreró i Pi,  Armand de Fluvià i Escorsa, Alfred Font i Barrot, Daniel Gabarró i Berbegal, Tero Geis i Garcia, Encarnación Granjo i Pizarro, Joan Melús i López, Andres Montoya i Fernández de Larrea, Alfred Roig i Montblanch, Miquel Prat i Garriga, Maria Pilar Prats i Vives, Josep Maria Raduà i Guasch, Jaume Roca i Torrescasana, Francisco Javier Tur i Salais. Juan Velasco i Albadalejo. Enric Vendrell i Colom, Josep Vila i Miravent, Pedro Vicente i Sanjuanbenito.

Ex-patrons i patrones

Alfred Font i Barrot, Tero Geis i Garcia,  Andrés Montoya i Fernández de Larrea, Maria Pilar Prats i Vives, Josep Vila i Miravent, Pere Viñeta i Balsells.