Fundació Enllaç

Eines

Difonem instruments legals d'autoprotecció de cara a possibles imprevistos del futur (els poder preventius, el document de voluntats anticipades...). D'altra banda, també promovem eines útils en els diversos àmbits de la vida: la salut, l'habitatge, lagestió econòmica...

MGZ03-GROC-EINES1-25

Són instruments d'una enorme eficàcia, en concret per persones que arriben a grans sense haver previst algunes situacions habbuituals en els processos d'envelliment. A causa de les particularitats del col·lectiu, el nombre de persones LGTBI soles d'edat avançada és més del doble que el de la resta de la població. Per tot això, valorem que la promoció d'aquests instruments d'autoprotecció és d'especial rellevància entre les persones LGTBI.

MGZ03-GROC-EINES2-25