Fundació Enllaç

Objectius

 La Fundació Enllaç és una entitat privada creada el 12 de març de 2008 per una vintena de persones vinculades al moviment LGTBi. La Fundació neix amb la missió de donar suport a les persones LGTBI (lesbianes, gais, trans -transsexuals i transgenere-, bisexuals i intersexuals) que amb independència de les causes -deteriorament per envelliment, malaltia, desarrelament o discriminació- es trobin en situacions de vulnerabilitat, de dependència o d’incapacitació, permanent o temporal.

(CASTELLANO)
(ENGLISH)

mgz0-2-25

 Volem defendre la dignitat de totes les persones, i especialment les d’edat avançada, vetllant que no rebin tractes discriminatoris per raons de l’orientació sexual o identitat de gènere.

  • Acollim, assessorem i acompanyem. Volem que les persones grans LGTBi, en situació de vulnerabilitat o dependència, sàpiguen que tenen algú al costat, i que mai més se sentin soles. 
  • Promovem l’autonomia personal. Difonem les eines i instruments que permeten a les persones decidir com volen viure i com voldrien ser tractades si arriba el moment en que no es puguin valdre per elles mateixes.
  • Ens preocupem i estem atens i atentes a la qualitat dels serveis que s’adrecen a persones grans, i oferim la formació necessària per a què professionals coneguin, i per tant, comprenguin, com ha estat la vida d’una persones LGTBI