Fundació Enllaç

Vols fer un donatiu?

Tu pots fer creixer la Fundació Enllaç: fes un donatiu!

El teu suport econòmic és 'impuls dels projectes, programes i serveis de la Fundació.

“Vaig venir un dia a una tertulia, i un altre dia vaig demanar si podia col·laborar d'alguna manera. Ara un cap de setmana al mes surtim vaig a visigar l'Albert.”

Fes donatius a través d’una quota

Fent un donatiu periodicament ajudes a garantir la sostenibilitat i qualitat dels programes i serveis a les persones.

Fes un donatiu puntual

Fes un donatiu puntual destinat a finançar els projectes i serveis d'acolllida, assessorament i aacompanyament. -

ACCEDEIX AL FORMULARI DE DONATIUS

Introdueix les dades del donatiu i sàpigues que rebràs el certificat per a  la teva deduccció fiscalEt podem informar de les deduccions fiscals per a l'any  2016
dels donatius fets a la Fundació Enllaç


 Gràcies a les teves aportacions tenim en marxa projectes, programes i serveis
que tenen com a objectiu millorar la vida de persones LGBTI i del seu entorn.