Experiencies2

Una imatge de la conferència col·loqui "Experiències de gent gran LGBTI" / Una imagen de la conferencia-coloquio "Experiencias de personas majores LGBTI"

Una imatge de la conferència col·loqui "Experiències de gent gran LGBTI" / Una imagen de la conferencia-coloquio "Experiencias de personas majores LGBTI"

Una imatge de la conferència col·loqui “Experiències de gent gran LGBTI” / Una imagen de la conferencia-coloquio “Experiencias de personas majores LGBTI”