3 falques per a la ràdio de l’any 2012

Un aparell de ràdio que funciona amb energia solar!
Un aparell de ràdio que funciona amb energia solar!

L’any 2012 la Fundació Enllaç va produir tres falques de ràdio per a promocionar els seus serveis. Les pots escoltar.